9. maj 2023

Afhængighed og rygestop – Få hjælp nu!

NADA står for National Acupuncture Detoxification Association

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York. NADA har været anvendt med stor succes under store katastrofer som WTC angrebet 9/11 i New York, Sandy orkanen i USA og andre katastrofer rundt omkring i verden.

NADA virker øjeblikkeligt og beroligende. NADA er en særdeles effektiv behandlingsmetode til lindring af f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Metoden rummer desuden et særdeles meditativt element i forhold til at finde ro i sig selv og kontakt til sin egne psykiske ressourcer.

Få mere ro både fysisk og psykisk via øreakupunktur

NADA- øreakupunktur gør en her og nu forskel på følgende tilstande:

 1. Stress
 2. Tankemylder
 3. Angst
 4. Depression
 5. Søvn forstyrrelser
 6. Fysisk og psykisk uro
 7. Koncentrations og indlæringsproblemer
 8. Akutte kriser / traumer
 9. ADHD
 10. OCD
 11. PTSD
 12. Eksamensangst
 13. Spændings hovedpine
 14. Særligt Sensitiv
 15. Kriser
 16. Egen udvikling
 17. Spændings tilstande i kroppen
 18. Hedeture
 19. Vrede/ aggressioner
 20. Afhængighed
 21. Mareridt
 22. Afvænning

Om rygestop

Al form for afhængighed er en kompliceret tilstand derfor er det vigtigt at gøre sig klart, at NADA aldrig har været tænkt som en ”smart og hurtig” metode til rygestop. Men NADA-metoden er rigtig god til at hjælpe personen i hele hans situation og skabe stabilitet.

NADA kan få smøgerne til at smage dårligt eller giver brugeren en følelse af ubehag, som andre akupunkturmetoder også kan gøre. NADA kan dulme stof- og rygetrang. NADA gør det muligt at udsætte behovet for at ryge. Mange glemmer simpelthen at ryge. Erfaringerne viser, at forbruget ofte falder med 50% ved at anvende NADA to gange om ugen i en periode.

Som ved al anden afhængighedsbehandling skal NADA som nævnt ikke stå alene. Ved rygestop bør man lære at ændre vaner samt arbejde med de behov og følelser, som eksempelvis tobakken har været brugt til at tøjle.

Akupunkturpunkter i begge ører

NADA gives som akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i klinikken eller som udekørende tilbud. Behandlingen virker øjeblikkeligt både fysisk, psykisk og restituerende. NADA er en katalysator der hjælper og kickstarter kroppens og sindets egen selvhelbredende egenskaber. Reguleringen sker bl.a. via det autonome nervesystem med kroppens hormoner og transmitter stoffer. NADA bygger på en traditionel kinesisk medicinsk tankegang hvor helbredelse skabes via påvirkning af meridianerne i kroppen.

Anbefalet forløb

For at opnå den fulde effekt er det vigtigt at du skaber ro og nærvær med dig selv under behandlingen. Derfor er det vigtigt ikke at læse eller bruge div. mobile enheder under behandlingen.

 • NADA bør gives to gange om ugen.
 • Fortsæt mindst en måned med akupunktur, da receptorerne for nikotin først lukkes efter ca. 4 uger.
 • Undgå al form for substitution (plastre, tyggegummi osv.), da det blot bidrager til at holde afhængigheden ved lige. Substitutionen bør hurtigst muligt aftrappes under akupunkturbehandlingen, hvis det ikke er sket inden behandlingen startes. Brug gerne almindeligt tyggegummi til den orale stimulation.
 • Der vil bruges ørekugler mellem behandlingerne og du bliver oplært at aktivere dem ved behov.
 • Vær opmærksom på, at mange får en særlig svær periode med øget risiko for tilbagefald efter 2 og 12 uger. Derfor tilbyder jeg mulighed for en supplerende behandling omkring den 12. uge.