10. maj 2023

LASER AKUPUNKTUR – Akupunktur behandling uden brug af nåle

Virkningsfuld og smertefri behandling mod en række lidelser

  • Hurtigere heling af skader på muskler, knogler og væv
  • Smertelindring
  • Hurtigere heling af sår
  • Øget lymfeaktivitet og styrkelse af immunforsvaret lokalt

Nord Akupunktur tilbyder ”LLLT/Low Level Laser Therapy”, også kaldet ”biostimulation laser”, ”cold laser” eller ”PhotoBioModulation (PBM)” i behandlinger som supplement til eller som erstatning for nåle. Dette kan være yderst gavnligt for personer med nåleskræk eller ved behandling af børn.

Hvordan virker laserterapi?

Laserterapi baserer sig på et hidtil ufravigeligt princip fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof.

Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet, ind til den enkelte celle og ind til hver eneste lille mitokondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres.

Cellen får derved energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

Hvis du for eksempel tilfører laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces.

Laserterapi og akupunktur

Laserterapi tilfører energi. Akupunktur åbner meridianerne, så energien kan flyde frit. Denne kombination vil øge den cellulære metabolisme,  blodgennemstrømningen og lymfeaktivitet, afspænde musklerne og regulere inflammationsprocessen. Dermed accelereres kroppens egne reparationsprocesser, og immunforsvaret styrkes lokalt.

Biostimulerende laserterapi har ingen kendte bivirkninger. Det kan hjælpe kroppen med at gøre det, den allerede er programmeret til at gøre – bare hurtigere.